om oss

Produktgaranti

Alla våra klockor oavsett varumärke och modell täcks av 2 års garanti av berörd tillverkare. Alla klockor som täcks av garantin behöver skickas tillbaka av kunden till leverantören för utbyte/reparation vid ett eventuellt garantiärende.

Garantin täcker inte, inklusive men ej begränsat till, följande:

  • Att klockan blir skadad p.g.a. felaktig användning, dålig skötsel, vårdslöshet m.m. som inte beror på tillverkningsfel
  • Att klockan blir repad eller tappar eventuella stenar på armbandet, boett m.m.
  • Att klockmaterialet på icke vattentäta klockor skadas p.g.a. vatten eller annat.
  • Att klockans lås, armband eller material blir skadat.