Vill du lära dig mer om klockor? Kika på vår klockskola för att lära dig mer om olika klocktermer för att välja rätt klocka för dig!

Analog klocka: En benämning som ges till alla klockor med ett traditionellt utseende, d.v.s. traditionell urtavla tillsammans med tim- och minutvisare (även sekundvisare om den förekommer). Alla klockor med ett sådant traditionellt utseende kallas för analoga klockor oavsett hur klockan fungerar och håller tiden rent tekniskt.

Arabiska siffror: Det är vad vi idag kallar för siffror i dagligt tal (0, 1, 2, 3, …., 9). De härstammar egentligen ifrån Indien men nådde hela vägen till Europa med hjälp av det arabiska imperiet. Idag är det vanligt förekommande att arabiska siffror skrivs på urtavlor till analoga klockor. 

Armbandsur: Ett armbandsur kommer i olika former och storlekar. Det är en term som ges till alla klockor som går att bära runt handleden med hjälp av någon form av ett band.

ATM: Är en förkortning av engelska ordet ”atmospheres”. Termen används globalt för att klargöra hur vattentålig en klocka är. Olika klockor är olika vattentåliga beroende på hur klockan byggs. Följande schema ger exempel på hur vattentåligheten ska tolkas (Dock är det väldigt viktigt att notera att antal meter inte står för hur djupt under vattenytan en klocka kan överleva):

  • 3 ATM = 30 meter (går bra att tvätta händerna, gå i regn m.m. utan att ta av sig klockan).
  • 5 ATM = 50 meter (går bra att duscha och bada utan att ta av sig klockan).
  • 10 ATM = 100 meter (går bra att utföra vattenaktiviteter såsom simning utan att ta av sig klockan).
  • 20 ATM = 200 meter (går bra att dyka utan att ta av sig klockan).

Automatisk klocka: Mekaniska klockor delas in i automatiska samt manuella klockor. Till skillnad från manuella klockor har automatiska klockor en självvridande mekanism som håller klockan i ständig rörelse. Mekanismen går ut på att en drivfjäder utnyttjar klockans rörelse runt handleden för att hålla klockan igång med hjälp av en rotor.

Boett: Också kallad för klockhus. Det är kroppen (oftast rund) som innehåller klockans mekanism, urtavlan och glaset som skyddar urtavlan. Boetten kan vara gjord av rostfri stål eller annat material beroende på klockans modell.

Datum: Vissa klockor har funktionen att visa dagens datum som automatiskt slår om. Datumet behöver dock oftast justeras manuellt de månader som det inte är 31 dagar (d.v.s. februari, april, juni, september och november).

Diameter: Klockor kommer i olika storlekar gällande diametern på boett. Även herr- och damklockor erbjuds i olika storlekar då herrklockorna har oftast större diameter än damklockorna.

GMT: Är en förkortning av den engelska frasen ”Greenwich Mean Time”. GMT står för den lokala tidzonen i England  som används som en universell tid globalt.

Kronan: En knapp (oftast rund) som går att hitta vid sidan om boetten (oftast vid klockan tre). Knappen har olika funktioner beroende på klockmodellen men går vanligtvis att använda för att ställa om klockans funktioner.

Kronograf: Kronografklockor är sådana som har en tidstagningsfunktion integrerad i klockan. Funktionen används oftast för att fastställa korta tidsintervaller.

Kvartsur: Quartz på engelska språket. Till skillnad från mekaniska ur håller kvartsur tiden med hjälp av vibrationerna från en kvartskristall inbyggd i klockan. Det är dessutom välkänt att det är mycket lättare att ta hand om ett kvartsur jämfört med ett mekaniskt ur.

Manuella klockor: Är den ena formen av mekaniska klockor. Till skillnad från automatiska klockor har manuella klockor ingen självvridande mekanism, vilket gör det nödvändigt att manuellt vrida kronan för att klockan ska fortsätta gå och hålla rätt tid.

Mekaniska klockor: Delas in i automatiska och manuella klockor. Till skillnad från kvartsur hålls de igång av kinetisk energi. Mekaniska klockor består av många mekaniska delar som tillsammans måste röra sig i stor noggrannhet för att klockan ska fungera så felfritt som möjligt.

Romerska siffror: Istället för arabiska siffror går det i vissa fall att hitta romerska siffror på vissa klockmodeller. De som är relevanta att använda är (I = 1, II = 2, III = 3, IIII eller IV = 4, V = 5, VI = 6, VII = 7, VIII = 8, IX = 9, X = 10, XI = 11, XII = 12).

Vattentålighet: Klockor är olika tåliga till vatten beroende på modell. För att läsa mer om vattentålighet, vänligen läs ATM längre upp på denna sida.