INTEGRITETSPOLICY OCH GPDR

Vi på Klockwebben Sverige värnar otroligt mycket om Din personliga integritet och strävar efter att skydda Dina personuppgifter genom följande integritetspolicy. 

Personuppgifter

Vi säljer inte de uppgifter Du lämnar in till oss till tredje part.

Vid köp av vara på www.klockwebben.com eller annan registrering av personuppgifter godkänner Du behandling och lagring av Dina personuppgifter enligt nedan.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera och hantera Dina köp av våra varor genom att lagra Ditt namn, adress, e-post, telefon och personnummer vid köp av vara på www.klockwebben.com samt lämna ut dessa uppgifter till berörd leverantör för att beställa och skicka varan till Dig.

Dina personuppgifter behandlas också i marknadsföringssyfte ifall Du har anmält dig till nyhetsbrev hos oss.

Berörd speditör kan också komma att få Dina personuppgifter för att kunna leverera varan till Dig.

Dina personuppgifter lämnas även ut till Klarna AB vid köp av vara på www.klockwebben.com.

Enligt Bokföringslagen behöver vi lagra Dina uppgifter i 7 år.  Om Du blir registrerad kund hos oss på www.klockwebben.com kommer Dina uppgifter att lagras tills Du avregistrerar dig. I enlighet med Personuppgiftslagstiftning lagrar vi dock aldrig Dina uppgifter längre än vad som är tillåtet.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss på Klockwebben Sverige eller av tredje part som undersökningsunderlag för att effektivisera sajten genom t.ex. undersökning av köpvanor.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i samband med kreditupplysning.

Om www.klockwebben.com säljs eller blir en del av en annan verksamhet kan Dina personuppgifter lämnas ute till nya ägaren.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära att bli raderad från vårt system (med vissa begränsningar p.g.a. Bokföringslagen). Om Du däremot anser att Dina personuppgifter är felaktiga har Du alltid rätt att begära en korrigering av Dina uppgifter genom att kontakta oss på [email protected].

Enligt personuppgiftslagstiftning har Du rätt att begära de personuppgifter vi behandlar om Dig max 1 gång per kalenderår. Begäran måste dock vara skriftlig och påskriven och skickas till vår adress. Kontakta oss på [email protected] för att få aktuell adress till oss.

Personuppgifter vid betalning

Vi på www.klockwebben.com använder oss av Klarna AB som betallösning. En del av dina personuppgifter kommer därför att behandlas av Klarna AB för att bearbeta och genomföra betalningen.

Ändringar av integritetspolicy

Vi på www.klockwebben.com förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy i enlighet med vad som är nödvändigt för verksamhetens bästa och för att uppfylla nya eventuella lagar och regler. Alla ändringar publiceras på denna sida och går att hitta på integritetspolicy och GDPR.

Cookies (Kakor)

Vi på www.klockwebben.com använder oss av kakor för att hemsidan ska funka på bästa möjliga sätt samt ge Dig bästa möjliga upplevelse genom olika funktioner och olika typer av information.

Du måste aktivera kakor för att köpa varorna på www.klockwebben.com.